Darmowa woda i jej zagospodarowanie

Dofinansowanie do deszczówki Lublin 2023 – Skorzystaj z dotacji w ramach programu „Złap deszczówkę” Lublin 2023

Dofinansowanie do deszczówki Lublin 2023 – Skorzystaj z dotacji w ramach programu „Złap deszczówkę” Lublin 2023

 

Przez miesiąc mieszkańcy Lublina mają szansę skorzystać z dofinansowania deszczówki Lublin 2023. Od 27 lutego prowadzony jest nabór wniosków. Trwać będzie do 28 marca do godziny 15:30. Jeśli jesteś mieszkańcem tego miasta, masz możliwość uzyskać nawet 5000 zł wsparcia finansowego. Zobacz warunki programu „Złap deszczówkę” Lublin 2023.

 

Beneficjenci — kto może wnioskować o dofinansowanie deszczówki Lublin 2023

 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. 
Dotacja na danego Beneficjenta przyznawana jest tylko raz.
Ponadto Urząd Miasta Lublina wprowadza zakaz podwójnego finansowania. Oznacza to, że dana inwestycja nie może być realizowana z innych środków dotacyjnych poza wkładem własnym Beneficjenta. 

Na co można składać wnioski na dofinansowanie deszczówki Lublin 2023 

Dofinansowanie deszczówki Lublin 2023 przyznawane jest na podstawie Uchwały nr 595/XVIII/2020 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej. Określa ona, że środki finansowe mogą być wykorzystane na:

 

 • zakup i montaż elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania;
 • modernizację istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego funkcjonowania
Wniosek o przyznanie dofinansowania deszczówki Lublin 2023 wyszczególnia natomiast:

Wysokość dotacji

 

Beneficjenci mogą uzyskać zwrot do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych do kwoty 5000,00 zł.

 

Dofinansowaniu nie podlegają wydatki na:

 

 • przygotowanie dokumentacji;
 • inwestycje, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako ilość retencjonowanej wody opadowej i roztopowej wyrażonej w m³, przy założeniu, że im większa ilość, tym większy efekt ekologiczny.

Dokumenty niezbędne do otrzymania dotacji na budowę systemu deszczowego Lublin 2023

 

Wzór wniosku na dofinansowanie deszczówki Lublin 2023 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin. Do prawidłowo wypełnionego dokumentu należy także dołączyć:
 1. potwierdzenie posiadanego prawa własności do nieruchomości;
 2. pełnomocnictwo wydane Beneficjentowi, jeśli nie jest on jedynym właścicielem nieruchomości;
 3. zgodę właścicieli na przeprowadzenie inwestycji, jeśli Beneficjent nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością;
 4. klauzulę informacyjną, której wzór również znajduje się na stronie BIP.

Jak, gdzie i w jaki sposób złożyć wnioski na dofinansowanie do deszczówki Lublin 2023

Istnieją trzy możliwości złożenia wniosku o dotację na budowę systemu deszczowego w Lublinie:

 

l  osobiście w sekretariacie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38 (VII piętro pokój nr 710), Lublin;
l  osobiście w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w Lublinie, przy ulicach:
 • Wieniawskiej 14
 •  Wolskiej 11,
 • Filaretów 44,
 • Franciszka Kleeberga 12A,Szaserów 13-15

l  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Rozliczenie dotacji

 

W przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi Beneficjent podpisuje z urzędem umowę dotacyjną, w której zawarte są szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz sposobu realizacji i rozliczenia dotacji.

 

Zgodnie z Uchwałą ostateczny termin złożenia wniosku na rozliczenie umowy dotacyjnej nie może przekroczyć 15 listopada 2023 r.

 

Zwrot części poniesionych kosztów następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o rozliczenie dotacji na budowę systemów deszczowych Lublin 2023.
W czym może pomóc MójZbiornik?
W MójZbiornik specjalizujemy się rozwiązaniami ECO. W naszej ofercie znajdziesz pełną ofertę zbiorników do deszczówki. Indywidualnie dopasujemy Tobie zbiornik, w zależności gdzie mieszkasz i jaki masz dach. Mamy kontakt z największymi producentami zbiorników do deszczówki. W ofercie mamy również własną markę EcoSolu zbiorniki na deszczówkę. 
Aktualne dofinansowania takie jak w Lublinie możesz w pełni się zapatrzeć w sklepie www.mojzbiornik.pl . 
Współpracujemy również z montażystami na terenie całej Polski. Zapraszamy do współpracy.

Leave a Comment

Shopping Cart
Scroll to Top