Dofinansowanie do deszczówki w Kaliszu

Kalisz, dofinansowanie deszczówki.

Od 1 marca do 31 marca kaliszanie mogą złożyć wnioski do dofinansowanie deszczówki.

Zmiany klimatu coraz silniej oddziałują na jakość życia w mieście. Wahania temperatur, tworzenie się wysp ciepła, intensywne oraz nawalne opady deszczu i związane z nimi miejscowe podtopienia czy długotrwałe susze to zjawiska, do których musimy się przyzwyczaić. Zatrzymanie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej zagospodarowanie stanowi rezerwę wody, którą można wykorzystać m.in. przy podlewaniu roślin. W ten sposób przeciwdziałamy marnotrawieniu uzdatnionej wody pitnej, a także ograniczamy ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień w czasie intensywnych opadów deszczu. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z 26 marca 2021 roku dotacja będzie przysługiwała tylko raz dla każdego budynku mieszkalnego oraz rekreacyjno-wypoczynkowego, położonego na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Obejmie wyłącznie zakup zbiornika (lub zbiorników) służącego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie może ustawić zbiornik na deszczówkę przy budynku innym niż mieszkalny, ale na terenie nieruchomości objętej wnioskiem.

Dotacja będzie udzielana na pokrycie do 100% kosztów zakupu zbiornika na każdy budynek mieszkalny na danej nieruchomości oraz rekreacyjno-wypoczynkowy, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, przy czym wysokość dotacji uzależniona będzie od rodzaju zbiornika i wyniesie maksymalnie:
– 500,00 złotych w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności do 500 litrów, jednak nie mniejszych niż 100 litrów,
– 1.000,00 złotych w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności powyżej 500 litrów,
– 2.000,00 złotych w przypadku nowych zbiorników podziemnych, jednak nie mniejszych niż 1000 litrów.

Wnioski można składać do końca marca w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ratuszu, w pokoju 32 lub wysyłając pod adres Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 62 76 54 410.

Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a podmiotem uprawnionym do otrzymania dotacji.

W załącznikach znajdują się: wniosek, oświadczenie współwłaściciela nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie zbiornika oraz uchwały nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z 26 marca 2021 roku i uchwała zmieniająca.

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/dofinansowania-do-zbiornikow-na-deszczowke-,55320

Zapraszamy do naszego sklepu. W ofercie największy wybór, najlepsze ceny. Dostawa na terenie całej Polski.

Leave a Comment

Shopping Cart
Scroll to Top