Poznań dofinansowanie do gromadzenia wody deszczowej

Dotacja na gromadzenie wody deszczowej – Poznań 2022

Można już składać wnioski o dofinansowanie na działania związane z małą retencją. Nabór do programu rozpoczął się w poniedziałek, 16 maja i potrwa do 6 czerwca. Na wsparcie pieniężne mogą liczyć osoby prywatne, przedsiębiorcy, a także wspólnoty, spółdzielnie i społeczne inicjatywy mieszkaniowe, które podejmą się zatrzymywania i ponownego wykorzystywania deszczówki. 

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę opadową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Dotację można otrzymać także na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.

O wsparcie mogą starać się mieszkańcy Poznania – zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty, spółdzielnie oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe czy przedsiębiorcy. Dotacja może pokryć do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali – do 6 tys. zł (o tysiąc złotych więcej niż rok temu).

Nieruchomość, na jaką przysługuje dofinansowanie, musi znajdować się na terenie Poznania (wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością).

O wsparcie finansowe rozwiązań związanych z małą retencją poznaniacy mogli starać się już w zeszłym roku (wówczas realizowano pilotażową edycję programu). Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem poznaniaków, dlatego zdecydowano o kontynuacji działań. W tym roku na małą retencję Miasto Poznań przeznaczy aż milion złotych. Nabór wniosków rozpoczął się 16 maja i potrwa do 6 czerwca. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków, aż do wyczerpania środków.

Dokumenty(tutaj podlinkować dokumanty z naszej strony)  można wysłać pocztą (list polecony należy nadać na adres Urząd Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań – z dopiskiem „„Deszczówka”) lub przez skrzynkę elektroniczną ePUAP (/UMP/Poznan/SkrytkaESP). Dokumentów nie można składać w biurze podawczym Urzędu Miasta (od 16 maja zniesiony zostanie wprawdzie stan epidemii, ale nadal będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego). Ze względu na to, że istotne znaczenie w przyznaniu dotacji ma dokładny czas złożenia wniosku (decyduje kolejność zgłoszeń), niemożliwe będzie także pozostawienie dokumentów w urnie, znajdującej się w holu UMP na pl. Kolegiackim.

Za realizację programu odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.  Wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do złożenia wniosku, a także odpowiedzi na ważne pytania, można znaleźć na wortalu Odnowa.

Shopping Cart
Scroll to Top