Sosnowiec dotacje do zbierania deszczówki

Dotacja na gromadzenie wody deszczowej – Sosnowiec

Po(d)lej deszczem w Sosnowcu

to kolejna edycja znanego już programu, który umożliwia mieszkańcom Sosnowca na uzyskanie dotacji do gromadzenia deszczówki.
Jak możemy przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Informujemy, że w dniach 1 marca – 30 czerwca 2022 r. trwa nabór wniosków o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 107,109 tel. (32) 296 05 74, (32) 296 08 25.

Adres do doręczeń e-mail: [email protected]

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji oraz wzory wniosków

Wnioski o dotacje należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie przysługuje na inwestycje już zrealizowane.

Świadomość ekologiczna sosnowiczan jest coraz wyższa, dlatego jesteśmy pewni, że kolejna edycja projektu „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Adresujemy go do osób fizycznych będących właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. To oznacza, że nie mogą w nim brać udziału wspólnoty mieszkaniowe czy administracje.

Przykładowe zadania:

  • budowa ogrodu deszczowego w pojemniku,

  • budowa ogrodu deszczowego w gruncie,

  • budowa muldy chłonnej,

  • budowa studni chłonnej,

  • budowa naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu,

  • budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe,

  • inne.

Dotacja wynosi maksymalnie do 80% poniesionych kosztów i co bardzo ważne należy złożyć ją przed rozpoczęciem prac.
Ponieważ nie jest ona przewidziane na już zrealizowane inwestycje.

Shopping Cart
Scroll to Top