wrocław deszczówka dotacja

Dotacja na gromadzenie wody deszczowej – Wrocław

Jak możemy przeczytać w Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia:

 

5 kwietnia 2022 r. Wydział Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczął nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych  w miejscu ich powstania.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2022 można składać do 31 sierpnia 2022  r.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XXXIII/838/21 Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 14 stycznia 2021 r.

W celu ułatwienia mieszkańcom przyjęcia rozwiązania oraz oszacowania jego kosztów, Wydział Wody i Energii przygotował Katalog dobrych praktyk (https://www.wroclaw.pl/srodowisko/katalog-dobrych-praktyk-zlap-deszcz). W opracowaniu tym można znaleźć przykładowe rozwiązania objęte Programem.

Dodatkowo opracowaliśmy Kalkulator (https://www.wroclaw.pl/srodowisko/zlap-deszcz-kalkulator), dzięki któremu mieszkańcy wyliczą objętości deszczu jaki mogą zgromadzić na swojej posesji.

Link do formularzy na ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/dotacje/wniosek-o-udzielenie-dotacji-z-budzetu-gminy-powiatu

Złap deszcz Wrocław to doskonale znana inicjatywa kolejnej edycji programu skierowanego do mieszkańców Wrocławia.
Tym razem to już 4 edycja akcji. W tym roku można uzyskać wsparcie finansowe nawet do 10 000 zł.

Program jest skierowany do:

– osób fizycznych;
– spółdzielni mieszkaniowych
– oraz  wspólnot mieszkaniowych;

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2022 r. Natomiast urząd miasta zastrzega sobie prawo do skrócenia tego okresu, jeśli wykorzystane zostaną wszystkie środki przeznaczone w budżecie na ten cel. Warto wspomnieć, że w tym roku jest to 565 000 zł.

Shopping Cart
Scroll to Top