Dotacja Ostrów Łapie Deszcz w 2023 r.

Dotacja Ostrów Łapie Deszcz w 2023 r.

Dotacja na deszczówkę w Ostrowie Wielkopolskim cieszy się dużym zainteresowaniem od 2020 r. Także w tym roku ruszyła kolejna edycja dotacji. Stanowi to alternatywę dla programu priorytetowy Moja Woda, który został zapowiedziany na 2023 r., ale jeszcze nie uruchomiono przyjmowania wniosków (nie jest znana dokładna data ich przyjmowania).

Zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego — Mikołaj Kostka odniósł się w swojej wypowiedzi do celów lokalnego programu.

Programem „Ostrów łapie deszcz” chcemy zachęcać mieszkańców do efektywnego gospodarowania wodą opadową. Każdy „złapany” litr wody to mniejsze ryzyko podtopień, ale i suszy. To także zmniejszenie wykorzystania wody pitnej. Dotacja, w zależności od instalacji, będzie wynosić od 500 zł do 2 000 zł na każdą instalację. W dalszej kolejności wspominał również o pozytywnych właściwościach deszczówki – jest miękka, kwaśna, nie zawiera magnezu i wapnia. Jej zbieranie jest ekologiczne i ekonomiczne.

Miasto przeznaczyło na cel dofinansowania małej retencji aż 150000 zł. Nabór wniosków trwa do 28 lutego. Warto się spieszyć, gdyż program jest powszechnie znany i popularny. O dofinansowanie może ubiegać się każdy mieszkaniec miasta, który planuje rozmieszczenie zbiorników na deszczówkę na swojej działce. Beneficjentami są: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, osoby prawne i gminne lub powiatowe osoby prawne.

Zadania, które podlegają dotacji „Ostrów Łapie Deszcz”

Podobnie jak w latach ubiegłych dotacja obejmuje zakup oraz montaż elementów systemu zagospodarowania deszczówki. Wyklucza się udzielenie dopłaty do renowacji istniejących systemów, pokrycie kosztów dokumentacji, czy też montażu rynien. Ostrowianie mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości:

Zbiornik na deszczówkę pionowy 1000 litrów

Procedura składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami można składać na kilka sposobów:

  • W wersji papierowej w Referacie Obsługi Mieszkańców na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
  • Pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich, 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski),
  • Elektronicznie przez skrzynkę podawczą ePUAP.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62 58 22 436 lub 62 58 22 433, e-mail: [email protected]Wszelkie pytania prosimy kierować do podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu. Niniejszy wpis ma jedynie charakter informacyjny.
Woda, a ogród

Leave a Comment

Shopping Cart
Scroll to Top