kraków deszczówka dotacja

Dotacja na gromadzenie wody deszczowej – Kraków

Jak możemy wyczytać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kraków:

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, iż od 1 lutego 2022r. sprawy związane z dotacjami celowymi na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych realizowane będą przez Wydział ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa.
Ogólna informacja dostępna będzie pod numerem tel. 12 616 88 48.

Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XXXVII/965/20 z dnia 11 marca 2020 r. zmieniona Uchwałą Nr LIII/1475/21 z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.
NABÓR WNIOSKÓW OD 22.03.2021r.
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych na rok 2021
Informujemy, że w ramach ogłoszonego od dnia 22 marca 2021r. naboru wniosków w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych, do dnia 12 sierpnia 2020 r. wpłynęło już około 380 wniosków.
W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań w kwocie 2 621 133 zł rozpatrzono pozytywnie 112 wniosków.
W związku z powyższym wykorzystany został limit środków finansowych przeznaczonych w 2021 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.
W przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych w bieżącym roku budżetowym,
w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski już złożone w trakcie naboru.
Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym podlegają rozpatrzeniu w roku następnym. Beneficjenci zainteresowani uzyskaniem dotacji w roku następnym zobowiązani będą do złożenia deklaracji potwierdzającej aktualność złożonego wniosku. Brak złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie jako rezygnacja z dotacji. Terminy oraz forma złożenia deklaracji określona będzie w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Krakowa.

Przyznane dotacje na rok 2021:

Listy zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na rok 2021 w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych:

RETENCJA 1/2021 – lista z dnia 20.04.2021 r.

RETENCJA 2/2021 – lista z dnia 11.05.2021 r.

RETENCJA 3/2021 – lista z dnia 16.07.2021 r. zmieniająca listę nr 2 z dnia 11.05.2021 r.

RETENCJA 4/2021 – lista z dnia 16.07.2021 r.

RETENCJA 5/2021 – lista z dnia 13.08.2021 r. zmieniająca listę nr 1 z dnia 20.04.2021 r.

Wzór umowy o udzielenie dotacji celowej

WZORY WNIOSKÓW I DOKUMENTÓW DO UDZIELENIA I ROZLICZENIA DOTACJI DLA BENEFICJENTÓW NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĄ

Udzielenie dotacji:

Wniosek o udzielenie dotacji dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcą

Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania

Rozliczenie dotacji:

Wniosek o rozliczenie dotacji dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcą

Oświadczenie beneficjenta – rozliczenie zbiornika naziemnego na wody opadowe

Oświadczenie przedsiębiorcy o wykorzystaniu towarów z faktur zakupowych na realizację zadania mikroretencji

WZORY WNIOSKÓW I DOKUMENTÓW DO UDZIELENIA I ROZLICZENIA DOTACJI DLA BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĄ

Udzielenie dotacji:

Wniosek o udzielenie dotacji dla beneficjentów będących przedsiębiorcą

Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania

Formularz informacji dla przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis

Formularz informacji dla przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie

Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy oraz zobowiązanie do poinformowania o innej pomocy otrzymanej w trakcie postępowania

Rozliczenie dotacji:

Wniosek o rozliczenie dotacji dla beneficjentów będących przedsiębiorcą

Oświadczenie beneficjenta – rozliczenie zbiornika naziemnego na wody opadowe

Oświadczenie przedsiębiorcy o wykorzystaniu towarów z faktur zakupowych na realizację zadania mikroretencji

Przykłady wypełnionych wniosków

1) na wykonanie naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny,

2) na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe oraz wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów.

W tym roku można starać się o dotację nawet do 12 000 zł. Warto złożyć wniosek i wszystkie wymagane dokumenty jak najszybciej!

Shopping Cart
Scroll to Top